top of page

Общи условия

Добре дошли в N-Studios!

 

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на N-Studios, намиращ се на адрес www.nstudios360.com.

 

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате N-Studios, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

 

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнася за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на бг. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

 

Бисквитки

Използваме използването на бисквитки. С достъпа до N-Studios вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на N-Studios.

 

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

 

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, N-Studios и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на N-Studios. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от N-Studios за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

 

Не трябва:

 

Повторно публикуване на материал от N-Studios

Продайте, наемайте или сублицензирайте материали от N-Studios

Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от N-Studios

Преразпределете съдържание от N-Studios

Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му. Нашите Общи условия са създадени с помощта на Безплатния генератор на Общи условия.

 

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. N-Studios не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на N-Studios, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, N-Studios не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт.

 

N-Studios си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Правила и условия.

 

Вие гарантирате и заявявате, че:

 

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността

Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото вие предоставяте на N-Studios неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

 

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 

Правителствени агенции;

Търсачки;

Новинарски организации;

Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и

Акредитирани бизнеси в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

 

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

 

общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;

dot.com общностни сайтове;

асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

дистрибутори на онлайн директории;

интернет портали;

акаунт

bottom of page